Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. “Młodzi duchem” w dniach 23-30.082021 r. 40 osobowa grupa (seniorzy i młodzież) odpoczywała w nadmorskiej miejscowości Chłapowo. Wyjazd miał na celu aktywizację osób starszych na wielu płaszczyznach, a przede wszystkim kontakt z drugą osobą – z młodzieżą, która im towarzyszyła w wyjeździe. Główną zaletą tego wyjazdu była jego rekreacyjna forma – zwiedzanie, spacery oraz zabiegi kuracyjne. Popołudniami odbywały się zajęcia dodatkowe służące zacieśnianiu więzi między uczestnikami wyjazdu, a także rozwijaniu umiejętności i nabywaniu nowych doświadczeń (integracja międzypokoleniowa).

Kolejnym działaniem są 2 typy spotkań, które trwają od września do grudnia:

1) spotkania/zajęcia międzypokoleniowe pt. “Seniorzy młodym” – spotkania mają na celu aby osoby starsze nadal były przydatne młodemu pokoleniu i przekazały mu dziedzictwo tradycji i kultury, aby takie czynności z „dawnych lat” seniorów, które kiedyś wykonywało się w każdym domu, a teraz uprawiają je tylko miłośnicy rękodzieła. Dlatego seniorzy pokazują młodemu pokoleniu np. szydełkowanie, robienie na drutach, haftowanie itp. Drugą częścią spotkań jest przekazanie/nauczenie młodego pokolenia tradycyjnych przepisów wigilijnych, kulinarnych trików poprzez wspólne warsztaty kulinarne.

2) spotkania/zajęcia międzypokoleniowe pt. “Młodzi seniorom” – spotkania mają na celu aby młodzi dawali starszym energię, radość, nowe spojrzenie na świat oraz zapoznali z nowymi technologiami. Młodzież zachęca seniorów do poznania możliwości, jakie oferuje komputer i dostęp do internetu. Pokazują osobom starszym najprostsze funkcje i ułatwienia działania “na skróty”.

W grudniu seniorzy wspólnie z młodzieżą odwiedzili również Konsulat Świętego Mikołaja, gdzie mogli udekorować według władnych pomysłów bombki świąteczne .