W okresie sierpień-grudzień 2021 r. nasze stowarzyszenie przy współpracy z Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie realizowało projekt pt. „Z emerytem za pan brat”, który był współfinansowany przez Powiat Kętrzyński.

Projekt dotyczył aktywnego spędzania czasu przez seniorów, czyli, ich aktywizacja na wielu płaszczyznach, m.in. zwiększenie aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej.

Naszą grupą docelową były osoby w wieku emerytalnym, w szczególności osoby samotne. Działania były skierowane do seniorów oraz pośrednio do mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego w wieku 60+ i mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie z udziałem również osób młodych, w tym matki z dziećmi oraz kobiety w ciąży.

Nasze działania skierowane bezpośrednio do seniorów rozpoczniemy od 1 października 2021 r., od Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. W tym dniu wspólnie z młodzieżą przeszliśmy ulicami Kętrzyna i wręczaliśmy seniorom wykonane wcześniej kwiaty z bibuły z życzeniami, aby każdy spotkany emeryt w tym dniu mógł poczuć się ważny. Następnie 14 listopada wspólnie z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kętrzynie obchodziliśmy Ogólnopolski Dzień Seniora. Kolejnym działaniem, w ramach większej aktywności i integracji seniorów, była seria spotkań/zajęć w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie. Odbyło się 6 spotkań weekendowych pt. „Seniorzy młodym”, które miały na celu ukazanie, że osoby starsze są bardzo potrzebne społeczeństwu, a przede wszystkim młodemu pokoleniu. Dlatego też, emeryci w listopadzie i grudniu spotykali się z mieszkańcami Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie, w celu czytania bajek oraz opiekowali się dziećmi w czasie gdy ich matki były zajęte różnymi sprawami. Dodatkowo odbywały się również zajęcia kulinarne prowadzone przez seniorów, którzy pokazali młodemu pokoleniu triki kulinarne oraz uczyli tradycyjnych przepisów wigilijnych poprzez wspólne warsztaty kulinarne. Uzupełniającym działaniem naszego projektu była przedświąteczna wizyta w Konsulacie Świętego Mikołaja w Kętrzynie seniorów z mieszkańcami Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie. Seniorzy mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności artystycznych oraz poznali proces produkcji ozdób choinkowych i wykonania swojej bombki własnoręcznie. Pozwało to na powrót do czasów dzieciństwa, a jeszcze większej magii temu wydarzeniu dodał fakt, że towarzyszyły im matki z dziećmi. Ta wycieczka pozwoliła na pobudzenie nie tylko aktywności kulturalnej, ale też i społecznej, zacieśniając więź międzypokoleniową. Ostatnim działaniem skierowanym do osób w wieku emerytalnym było wspólne przygotowanie Wigilii z mieszkańcami Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Kętrzynie. Przedświąteczna magia, wspólne przygotowywanie potraw, spędzenie razem czasu, śpiewnie kolęd sprawiło, że seniorzy poczują się ważni, potrzebni oraz zostały zaciśnięte więzi międzypokoleniowe. Po spotkaniu Wigilijnym uczestnicy wyposażyli „lodówkę społeczną” przygotowanymi wcześniej potrawami z dołączonymi życzeniami świątecznymi od seniorów dla potrzebujący. Celem tej akcji było popularyzowanie udziału emerytów w życiu społecznym.