Od 2021 roku członkowie Stowarzyszenia biorą aktywny udział w realizowanym przez Bank Żywności w Olsztynie projekcie „O krok dalej”, którego celem jest włączenie organizacji społecznych z województwa warmińsko-mazurskiego w proces zagospodarowywania na cele społeczne żywności ratowanej przed zmarnowaniem.

Dzięki współpracy z Bankiem Żywności systematycznie uzupełniamy Lodówkę Społeczną w Kętrzynie, obchodziliśmy w tym roku Światowy Dzień Żywności  (w dniach 1-2 kwietnia 2022 r. zebraliśmy 880 kg żywności), przekazujemy suchy prowiant ubogim, niepełnosprawnym, seniorom, rodzinom wielodzietnym i osobom w nagłych sytuacjach losowych.