Nasze stowarzyszenie kolejny raz podkreśla jak ważną rolę w naszym życiu stanowią więzi, tradycje, rodzina i lokalne środowisko. W tym duchu realizowaliśmy projekt „Wszystkie generacje łączą relacje”. W ramach projektu objęliśmy wsparciem grupę 45 osób, w tym 25 seniorów i 20 osób młodzieży- mieszkańców Powiatu Kętrzyńskiego, a przede wszystkim seniorów, którzy mieli możliwość większej integracji społecznej, zwiększenia aktywności kulturalnej, edukacyjnej i społecznej oraz integrację z młodym pokoleniem, poprzez organizację wspólnych spotkań, dzielenie się doświadczeniem oraz wspólne odbieranie dóbr kultury. Zmiksowaliśmy starość z młodością, ograniczenia ze sprawnością, a optymizm z doświadczeniem.

Efektem tego były wspólne przedsięwzięcia, tj.: realizacja kulturalnych  marzeń seniorów- (spektakl familijny w kinie Gwiazda,  Koncert muzyki poważnej  w Bazylice w Świętej Lipce w ramach Świętolipskich Wieczorów Muzycznych, wernisaż, kreatywny sposób spędzenia czasu letniego – kino, spacer, Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kętrzyńskiego.

Poniżej fotorelacja ze wspólnych wspomnień: