Jak co roku nasze Stowarzyszenie dziękuje w tym szczególnym dniu osobom zaangażowanym w rodzinną pieczę zastępczą.

Zachęcamy osoby, którym los dzieci nie jest obojętny, do podjęcia życiowego wyzwania.