Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego “Zrozumieć i Pomóc”

11-400 Kętrzyn ul. Pocztowa 13

tel. 511 922 681

e-mail: zrozumiec_i_pomoc@wp.pl