ZARZĄD STOWARZYSZENIA:

  • Prezes Zarządu – Alicja Elżbieta Meller

  • Sekretarz – Marzena Kuba

  • Skarbnik – Magdalena Maria Kunikowska

  • Członek Zarządu – Anna Pliszka

KOMISJA REWIZYJNA:

  • Jolanta Maria Aleksandrowicz

  • Teresa Daniluk

  • Małgorzata Wołosowska